Select Page

Joakim Sahlberg

Talare

“Engineer by education, coach by passion, psychologist by interest” – är den beskrivningen Joakim själv brukar falla tillbaka, eftersom han tycker den säger väldigt mycket.

Joakim arbetar som agil coach och är för tillfället bosatt i Köpenhamn. Tidigare har han varit verksam i flertalet städer såsom London, Berlin, München, Stockholm och även flertalet industrier såsom aviation, streaming, e-health och mobility.

I dessa har Joakim arbetat med effektivisering och förändringsarbete på såväl team- som exekutiv management nivå.

Blixttal: Skalar chefslöst?

Chefslöst är bara något för små organisationer, när man växer behöver man ha en chefsstruktur med tydliga rapporteringsled. Eller behöver man det?

Jag jobbar i en organisation med över 1200 anställda och 0 chefer. Däremot har vi 1200 individer som alla är ledare på sitt sätt.

Det var väldigt intressanta diskussioner på senaste Agila Malmö och jag vill gärna fortsätta dessa med att dela med mig av mina erfarenheter som en del av en större chefslös organisation och varför jag i nuläget inte kan tänka mig något annat.