Select Page

Mikael Forsell och August Bering

Talare

August är allkonstnär inom mjukvara och hårdvara. Han är kreatören bakom innovativa Freedrum och lanserade nyligen spelet DrumBlox.

Mikael arbetar som affärsutvecklare på konsultplattformen Brainping och driver även en webbyrå vid namn Lagonda.

August och Mikael teamar upp i projektet Reoffice med mål att möjliggöra nästa generations distribuerat arbete.

 

Blixttal

Agilt + Remote = ?
Idag är det få som kan påstå att agilt och remote work är förenliga. Men hur ser det ut i framtiden?
I detta blixttal initierar vi diskussionen som ingen vill ha(!), men som vi tror är nödvändig givet den framtid vi står inför.